ลูกค้าเรา

  • เช่าพัดลมไอเย็น คุณป๋วย

    บริษัท แอคดี จำกัด ศูนย์ซ่อมและบริการมาสเตอร์คูล ได้รับความไว้วางใจจาก คุณป๋วย เลือกใช้บริการเช่าสินค้า พัดลมไอเย็น รุ่น 70 EX โดยใช้ทำความเย็นให้กับผู้ที่มาร่วมงาน

  • เช่าพัดลมไอน้ำ บจก.เม็กเท็ค

    บริษัท แอคดี จำกัด ศูนย์ซ่อมและบริการมาสเตอร์คูล ได้รับความไว้วางใจจาก บริษัท เม็กเท็ค จำกัด เลือกใช้บริการเช่าสินค้า พัดลมไอน้ำ รุ่น Super Eco โดยใช้ทำความเย็นใน บริษัท เม็กเท็ค จำกัด จังหวัดอยุธยา ทางทีมงานบริษัทเราเดินทางไปติดตั้ง พัดลมไอน้ำ พร้อมทั้งติดตั้งระบบให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ 

  • เช่า พัดลมไอเย็น บจก.ไทยแอร์โรว์

    บริษัท แอคดี จำกัด ศูนย์ซ่อมและบริการมาสเตอร์คูล ได้รับความไว้วางใจจาก บริษัท ไทยแอร์โรว์ จำกัด เลือกใช้บริการเช่าสินค้า พัดลมไอเย็น เมื่อวันที่ (17 พ.ค.) ที่ผ่านมา โดยใช้ทำความเย็นใน บริษัท ไทยแอร์โรว์ จำกัด จังหวัดฉะเชิงเทรา ทางทีมงานบริษัทเราเดินทางไปติดตั้ง พัดลมไอเย็น พร้อมทั้งติดตั้งระบบให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ  

Top